Maandelijkse Gastentafel

Het Huis Ampijoloe organiseerde tussen september 2018 en juni 2019 10 maal een Gastentafel met als doel mensen met elkaar in contact te brengen. Omdat wij subsidie ontvingen van de Gemeente Oegstgeest kon u voor € 7,50 per persoon gezellig aanschuiven. Wij willen met de Gastentafel doorgaan vanaf september 2019 en zullen in augustus via de website en onze Nieuwsbrief vermelden hoe dat zal gaan. Wilt u onze Nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail naar nieuwsbrief@ampijoloe.com.