Open Podium voor en door leden TKKL

Op zondagmiddag 21 februari 2016 vond in het Huis Ampijoloe een Open Podium plaats voor en door leden van het ToonKunstKoor Leiden. Er vonden 9 optredens plaats bestaande uit twee- en meerstemmige liederen en het repertoire bestond uit klassieke liederen, een Argentijnse “levenslied” en “redeloze zangen”. Het was een zeer geslaagde middag die inmiddels een traditie wordt binnen het Toonkunstkoor Leiden.

Deelnemers waren:

Ada Blanken (alt), Adrienne te Velde (alt), Anneke Schulz (piano), Gunvor Ollongren (alt), Jan van Dijk (bas), Marion Stokvis (alt + piano), Martine Leewis (alt), Michiel Westenberg (tenor), Mirabella Kattenberg (sopraan), Pieter Stokvis (bariton), Rig Mutschler (sopraan), Robert Scheltens (bas + piano), Yves-Luc Hansen (bariton), Simonette de Vriese (alt) en  Bob Westerhout (bariton)

 {vsig}2016-Open Podium TKK{/vsig}