Open Podium TKKL-2019

Op zondagmiddag 24 maart 2019 vond in het Huis Ampijoloe een Open Podium plaats voor en door leden van het ToonKunstKoor Leiden (TKKL). Er waren 14 optredens bestaande uit piano solo en quatre mains, twee- en meerstemmige liederen en instrumentele muziek. Het repertoire omvatte klassieke liederen, jazz-liederen, folksongs en close harmony. Het was opnieuw een zeer geslaagde middag die inmiddels een traditie is geworden binnen het Toonkunstkoor Leiden.

Deelnemers waren: Ada Verboon, Adrienne te Velde en Anja Steenbekkers (zang), Anneke Schulz (piano), Geeske Leujes, Geri Moolenaar, Gijs Mojet, Gokky Heemskerk, Han Schijffelen, Harald Miedema, John Marks en Jos Babeliowsky (zang), Katja Deibel (zang en fluit), Laurens Leujes (zang en piano), Leo Vogelenzang en Marion Stokvis (piano), Michiel Westenberg, Nico Klaasen, Paula van Schaveren, Pieter Stokvis en Rob Grootenhuis (zang), Robert Scheltens (piano) en Silvia Richter (zang).

Dank aan Leo Vogelenzang die foto’s maakte en aan mijn vrouw Hester die organisatie en catering zo voortreffelijk verzorgde.